İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Bu sayfa İstanbulMarka Bilim Topluluğu’nun resmi internet sitesidir. İstanbulMarka Bilim Topluluğu, akademisyen olmak isteyen gençleri akademik yayınlar konusunda bilgilendirmeyi, onları yayın yapmaya teşvik etmeyi ve yayınların önemi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.

Jorge E. Hirsch’in h-endeksindeki ilk makalesine atıfların coğrafi yoğunluğu.

Yukarıdaki haritadan da görüldüğü üzere Jorge E. Hirsch’in h-endeksindeki ilk makalesine atıfta bulunan makalelerin coğrafi dağılımı ile gelişmiş ekonomiler arasında bir bağlantı vardır. Bu da müreffeh yaşayışa sahip olmanın yolunun akademik üretimden de geçtiğini gösteriyor.

İstanbulMarka Bilim Topluluğu internet sitesinde yayınladığı Bilimsel Makale, Akademik Değerlendirme Metni, Akademik Analiz, Akademik Niyet Mektubu, Tez Önerisi ve Tez “Nedir?”, “Nasıl Yazılır?” ve “Örnekler” rehberleriyle akademisyen olmak isteyen gençlerin akademik yayınlar hakkında derinlemesine bilgi edinmesine yardımcı olmaktadır.

Ülkelerin 2007 ve 2020 yıllarında sahip oldukları gayri safi yurt içi hasıla seviyeleri.

Yapılan yayınlar ve sağlanan etkileşimlerle akademik bilince sahip bir gençlik ekosistemi kurmayı planlayan topluluk; bilimin geleceğine katkı sağlamak, gençlerin bilim bilincini geliştirmek, akademik yayınların önemi konusunda farkındalığı arttırmak amacındadır. Siz de bu amaca ortak olmak adına çalışmalarınızı yayınlatmak için bize gönderebilirsiniz…

Bu bilgilerin 6698 sayılı KVKK kapsamında işlenebilmesini onaylıyorum.

Gönderdiğiniz çalışmalar öğrenci başkanlarımız tarafından incelendikten sonra akademik kurallara “şeklen” uygun olarak belirlenmesi durumunda yayınlanacaktır.