İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Akademik Analiz Nasıl Yazılır?

Önemli Not: Bu rehberde “Akademik Analiz Nasıl Yazılır?” konusu genel hatlarıyla örneklendirilmiştir. Metninizi yazarken yayınlanacağı kurumun yazım kurallarına dikkat etmenizi öneririz.

Akademik anlamda yapılan makale analizi çok dikkat gerektiren aynı zamanda ciddi manada titizlikle yapılması gerekli olan bir çalışmadır. Üzerinde çalıştığınız makalenin ne kadar bilgi verdiği, verilen bilginin doğruluğu, makalede kullanılan kaynakçalar ve bu kaynakçaların reel boyutu açısından incelenmesi çok büyük çapta önem arz etmektedir.

Günümüzde makale analizinin nasıl ve ne türden yapılması gerektiğini anlatan birçok söylem bulunmaktadır. Bizim İstanbulMarka Bilim Topluluğu olarak asıl amacımız akademik makale ve kitap analizinin nasıl yapıldığına dair en genel anlamda sizlere rehberlik boyutunda ışık tutacak bilgiler sunmaktır.

Akademik makale analizi yapılırken çalışma iki boyut çerçevesinde ele alınarak gerçekleştirilmektedir. İlk olarak üzerinde çalışacağınız makalenin şekilsel açıdan incelenmesi gerekmektedir. Burada yapacağınız inceleme; makalede kullanılan yazı tipi, puntosu, imla kuralları ve akademik yazım kuralları formatına uygun olup olmadığı incelenmektedir. Makale analizinde şekilsel açıdan incelenecek kuralların hepsi “Akademik Makale Nasıl Yazılır” adlı rehberimizde yer alan bütün unsurlar ile aynı kapsamdadır. Dolayısıyla yazım kuralları hakkında bilmediklerinizi, orada belirtmiş olduğumuz kurallar çerçevesinde inceleyebilir ve analizinizde kullanabilirsiniz.

İkinci olarak belirteceğimiz boyut ise üzerinde çalışacağınız makalenin içeriksel olarak incelenmesidir. Burada var olan en önemli husus; makalenin her bir bölümü için yazılmış olan durumların kendi içerisinde tutarlı olup, olmadığı ya da analizi gerçekleştirilecek olan çalışmanın her bir bölümünün hangi sorular etrafında şekilleneceğinin bilinmesi gerekmektedir.

Akademik Makale Analizi Nasıl Yazılır?

1) Giriş

 • Makalenin yazılma amacı nedir? Yazılma amacını en uygun kapsamda yansıtabilmiş mi?
 • Çalışma sürecinde yazılmış olan konular birbiriyle uyumlu bir biçimde organize edilmiş mi?
 • Makalenin yazım şekli akademik formata uygun mudur?
 • Yararlanılan alıntı ve kaynaklar düzgün bir şekilde yansıtılıyor mu?
 • Anlatılan problem, durumu açıkça belirtmiş midir?
 • Araştırma soruları yapılan çalışmanın amacına uygun olup anlaşılır nitelik sergilemiş midir?
 • Makalede çalışılan konu lisansüstü eğitimler açısından yarar sergileyecek ve herhangi bir boşluğu doldurabilecek mi?

2) Kullanılan Metot

 • Veri analizinde kullanılan yöntemler yeterli düzeyde aktarılmış mıdır?
 • Yapılan çalışmanın örneklemi, araştırma açısından yeterlilik sergiler nitelikte midir?
 • Kullanılan araştırma yöntemi nedir?(Nicel-Nitel)
 • Veri toplama süreci ve süreçte ele alınan konular detaylı düzeyde açıklanmış mıdır?

3) Bulgular

 • Akademik makalede yer alan anlatım biçimi anlaşılır nitelikte mi?
 • Çalışma kapsamında yer alan tablolar ve şekiller konu ile uyumlu olup anlaşılırlık açısından yeterli düzeyde mi?
 • Yararlanılan kaynaklarda kullanılan istatistiksel sonuçlar doğru mudur?
 • Akademik makale analizi nesnellik taşıyor mu?

4) Tartışma

 • Makale yazarı, yapmış olduğu çalışmasında ele aldığı konuları literatürden aldığı kaynaklarla destekledi mi?
 • Çalışmacı kaynakça göstermeden yalnızca kendi düşünce ve bilgileri ile mi makalesini kaleme aldı?
 • Yapılan araştırma sonunda araştırılan konu ile ilgili sorulara ve hipotezlere cevap verebildi mi?

5) Sonuç

 • Çeşitli eğitim düzeyleri açısından araştırma konularından yola çıkarak çeşitli öneriler sundu mu?
 • Okuyucular açısından yapacakları daha sonraki araştırmalar için öneri ve görüşlerde bulundu mu?
 • Araştırmacı kullanmış olduğu bulguları genel perspektifte uygun bir düzeyde toparlayıp, eğitim açısından önemine vurgu yapabildi mi?

Akademik Kitap Analizi Nasıl Yazılır?

 • Akademik kitap analizine başlarken öncelikle en önemli husus, inceleyeceğiniz kitabı tüm detaylarıyla birlikte bütüncül bir şekilde okumanız gerektiğidir.
 • Daha sonraki en önemli husus ise inceleyeceğiniz eserin yazarı veyahut eser içerisinde bir şahsa yer verilmişse o şahsın da hayatı hakkında kısa bir girizgâh yazıp, kitap analizine başlanılmasıdır.
 • Analizi yapılan eserin niteliğine dair çeşitli bulgular okuyuculara net bir şekilde verilmelidir. Bu kısımda eserde yer alan konu başlıkları ve içerikleri, eserin oluştuğu bölümler, indeks değerleri, olayların kronolojisi, eserin sayfa sayısı, yayın evi ve kullanılan görsel tabloların bilgileri de okuyucuya aktarılmalıdır.
 • Yapılan analizde, analizi gerçekleştirilen eserin hangi türden çalışmalara hizmet edeceğine yer verilmelidir.
 • Bu bağlamda kitap analizi yapılıp, içerisindeki tüm önemli detaylar okuyucusuna aktarıldıktan sonra eserin varsa eksik yönleri belirtilmelidir. Eleştiri bölümü olarak bilinen bu bölümde kitap analizi yazarı varsa önerisini sunar ya da aynı konuda yazılmış olan diğer eserlerle karşılaştırır ve kişisel görüşlerini bildirerek analizini gerçekleştirir.
 • Kitap analizinde kullanılacak yazım kuralları da diğer rehberlerimizde belirttiğimiz kurallar çerçevesinde ele alınıp, orada bahsettiğimiz kurallar doğrultusunda kaleme alınmalıdır.

“Akademik Analiz” örnekleri için tıklayın.