İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Bilimsel Makale Nedir?

Makaleler, çeşitli konularda herhangi bir gerçeği açıklamak, bilimsel manadaki bir konuda görüş ve savları öne sürmek ya da bir tezi desteklemek adına yazılan öğretici metinlerdir.

Bilimsel makale türü, akademik literatür ekseninde işlevselliğine göre ayrılan diğer makale türlerine göre daha geniş yelpazededir. Bunun en belirgin nedeni ise; bu makale türünün bütün anabilim dallarında eğitim gören ya da görmüş olan öğrenciler ile akademisyenler tarafından kendi alanları veyahut başka alanlarla ilgili konuların da işlenerek kaleme alınmasıdır. Bu nedenle akademik literatür açısından bilimsel makale türünün değeri yadsınamaz düzeydedir.

Bilimsel bir amaç doğrultusunda öne sürülen her konuda bilgi vermek, ele alınan konuya çeşitli yönlerden açıklık getirmek, daha önce üzerinde çalışılmış olan konulara yeni perspektifler ışığında görüş ve düşünceler ileri sürmek, bu yeni düşünceleri her yönüyle açıklamak ve kanıtlamak gayesi ile yazılmış olan gazete, dergi ve internet üzerinde yayımlanan akademik yazınlardır.

Makale yazarının yapması gereken en önemli unsur; belli bir görüş veyahut düşünceyi kanıtlara dayandırarak açıklamasıdır. Bu metinler bilimsel ve toplumsal anlamdaki bir görüşün doğruluğunu veya yanlışlığını ispatlamak amacıyla da yazılabilir. Makalede önemli olan unsur ortaya konulan düşüncelerin bilimsel temellere dayandırılarak sunulmasıdır. Makaleleri edebi yönde ele alınan metinlerden ayıran en önemli unsur da bilimsel bilgileri sürekli olarak içerisinde barındırarak yazarın savunduğu her bir görüşünün belirli bir literatür taraması sonrasında çeşitli kaynaklar tarafından destekleyici bir nitelik sergilemesidir.

Yazarın üzerinde çalışacağı konular ile ilgili bulgularını güvenilir ve bilimsel kaynaklardan tahsis etmesi oldukça büyük oranda önem arz etmektedir. Tabii bu kurala bilimsel makalelerde olduğu kadar edebi ve gazete makalelerinde de uyulması gerekmektedir. Lakin bilimsel makale bünyesinde öğreticilik unsurunu daha çok barındırmış olmasından dolayı literatür taraması açısından diğer makale türlerinden oldukça yoğun anlamda önem teşkil etmektedir.

Bunlara ek olarak Bilimsel Makale yazımında dikkat edilmesi gereken diğer önemli unsurları da unutmamalıyız;

 • “Yazmış olduğum makalemin yayınlanmasına ve okunmasına değer kılan şey nedir?” Sorusuna cevap verebilmeliyiz.
 • İyi yazılmış bir makale şu dört soruya cevap vermelidir;
 1. Neden yaptınız?
 2. Ne yaptınız?
 3. Nasıl yaptınız?
 4. Ne tür bulgular yayınladınız?
 • Sade ve anlaşılır bir dil kullanarak, kısa ve öz yazılmalıdır.

Ayrıca makaleler yazılış amacına ve işlevselliğine göre üç ana kısma ayrılır:

 • Bilimsel (Öğretici) Makale

Çeşitli bilim dalları ile ilgili inceleme ve araştırma yapılıp, ele alınan bu araştırmalar neticesinde birçok bilimsel kaynak kullanılarak üzerinde önceden çalışılmış veya daha önceden hiç çalışılmamış olan ve çeşitli yönleriyle ele alınan çalışmaların geliştirilmesi amacıyla yetkin çerçevede bilimsel yazın metinlerinin gerçekleşmiş olduğu makale türüdür.

Bilimsel makalede bulunması gereken ana bölümler:

 • Başlık
 • Özet
 • Giriş
 • Gereç Ve Yöntemler
 • Sonuç
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Teşekkür
 • Edebi Makale

Dil, edebiyat ve sanat konularını ele alan makale türüdür. Bu makaleler dergi ve gazetelerde yayımlanabileceği gibi derlenerek kitap hâline de getirilebilir.

 • Gazete Makaleleri

Sosyal, siyasi ve toplumsal sorunlar gibi konularla ilgili olarak yayımlanan makalelerdir. Toplumsal yaşamın içinde var olan ve insanları her yönüyle ilgilendiren konular, günlük gazetelerde öğretici bir tutumla ele alınır. Gazete makaleleri işlenilen konu itibari ile de diğer makale türlerinden daha günceldir. Bu tür makalelerde uzmanlık aranmaz. Yazılan konu ile ilgili az-çok bilgisi olan herkes çeşitli gazetelerde makale yazabilir. Bu tür makalelerde de sade, akıcı bir dil kullanılmaktadır.

“Bilimsel Makale Nasıl Yazılır?” rehberi için tıklayın.