İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Akademik Değerlendirme Metni Nedir?

Bilimsel literatürde var olan akademik değerlendirme metinleri bir kitap, bilimsel bir panel, konferans, toplantı veyahut film üzerine ya da bilimsel anlamdaki bir makalenin tartışılması adına kaleme alınan aynı zamanda birebir özet şeklinde olmamakla beraber üzerinde çalışılan metin ya da olay ekseninde çok abartılı olmamak şartıyla eleştirel bir yorum da getirilen metinlerdir.

Akademik anlamdaki değerlendirmeler genel olarak kitap değerlendirmeleri şeklinde kaleme alınmaktadır. Kitap değerlendirmelerini diğer değerlendirme metinlerinden ayıran en temel faktör; değerlendirmenin başında kitap yazarının hayatını, hayatıyla birlikte diğer eserlerine ve bu eserlerin de içeriğine yer verilmesidir.

Kitap değerlendirmelerinde en çok karıştırılan kısım da kitap değerlendirmelerinin, kitap raporlarından farkıdır. İncelenip analiz edilen kitap raporu sadece kitabı en genel hatlarıyla incelemede bulunurken; Akademik kitap değerlendirmelerinde ise kitabın geneline vurgu yapmakla birlikte en önemli kısmı üzerine anlamlı ve derin bir inceleme yapılmaktadır.

Bir değerlendirmeden beklenen; kitapta ele alınan konuya ve bu konunun işleniş biçimine yönelik çeşitli düşüncelerin değerlendirme yazarı tarafınca kritik edilerek, yazının sonunda yapıcı yorumların da getirilmesidir.

Bu bağlamda bilimsel makalenin değerlendirmesinde de ele alınıp üzerinde çalışılan yazının nesnellik çizgisinden çıkmadan, bilimsel bir üslup çerçevesinde ve yine yazarın az da olsa görüş ve tenkitlerini bildirici nitelikte okuyuculara arz edilmesi gerekmektedir.

Bilimsel anlamda yapılan konferans, toplantı ya da filmlerin değerlendirilmesinde de arz edilen görüşlerin ve yapılan çeşitli müzakerelerin bilimsel bir üslup kullanılarak ilgili okuyucu kitlesine aktarılmalıdır.

Değerlendirme metinleri, üzerinde çalışılan konuyla ilgili uzun çabalar ve çalışmalar sonucunda oluşmaktadır. Ayrıca bu metinler bilimsel çalışmalara ilişkin süreçler için olmazsa olmazlardandır. Özellikle yapılan kitap değerlendirmeleri akademik camia tarafından incelenmektedir. Çeşitli çalışmalar hakkında kısa süre içerisinde bilgi sahibi olmaları açısından özet nitelikte bilimsel metinleri oluşturmaktadır.

Bu yönüyle de değerlendirme metinleri değerlendirme yazarı ve okuyucuların birçok yönde etkili olarak bilgi kazanımları elde etmelerini sağlamaktadırlar.

“Akademik Değerlendirme Metni Nasıl Yazılır?” rehberi için tıklayın.