İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Tez Önerisi Nasıl Yazılır?

Akademik platformda gerçekleştireceğiniz tez önerisi tam anlamıyla hangi konuyu araştıracağınızı, bu konunun sizin akademik kariyeriniz açısından önemini ve tezinizi hangi araştırmalar ekseninde yapacağınızı açıklamak için yazılan bilimsel bir yazın türüdür.

Tez önerisinin sunum ve yazılış biçimi eğitim alınan bölümden bölüme göre değişiklik göstermektedir. Ancak akademik camiaya sunulan tez önerileri genel olarak aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır;

1) Giriş

Tez önerisini okuyacak olan akademisyenler tarafından ilk göze çarpan bölüm olmasından dolayı büyük anlamda önem arz etmektedir. Önerinizin giriş bölümünde genel olarak teziniz için amaçladığınız yolu bildirmeniz gerekmektedir. İlk olarak seçmiş olduğunuz konuyu hangi amaç doğrultusunda yapmak istediğinizi ve bu amaca sizi nelerin, hangi kaynakların yönlendirdiğini aktarmanız gerekmektedir.

Tez önerinizde konunuzu ve amacınızı net bir şekilde açıkladıktan sonra seçmiş olduğunuz konu hakkında daha önceden yapılmış bir çalışma var mı, eğer varsa siz tezinizde o çalışmalardan farklı olarak neleri kaleme alacak olduğunuzu bildirmeniz gerekmektedir.

Eğer tezinizde bir probleme yer veriyorsanız bu problemin ya da sorunun nereden, nasıl kaynaklandığı ayrıca sizin bu sorunu nasıl ve hangi kaynaklar ile çözeceğinize yer vermeniz gerekmektedir.

Yapacağınız araştırmalar sonucunda hangi yeni anlayışlar meydana gelecek veyahut siz hangi anlayışlara katkıda bulunacaksınız? Bu tarz bilgilere de çalışmanızda yer vermeniz gerekmektedir.

2) Literatür Taraması

Kaleme alacağınız tez önerinizde araştırma yapacağınız konuyla ilgili en yetkin ve güvenilir kaynaklar ile çalışıp, araştırmalarınızı bu türden güçlü kaynaklardan almış olduğunuzu göstermek çok önemlidir. Yapmış olduğunuz güçlü bir literatür taraması, öneri formunuzu okuyacak akademisyenler tarafından; çalışmanızda kullandığınız kaynakların teorik ve içerik açıdan sağlam bir temele dayandığını sergiler böylece okuyucuların olumlu yönde değerlendirmede bulunmalarına da zemin hazırlar.

Bu konu hakkında yapmış olduğunuz literatür taramasından sonra bazı kaynakların zayıf veya güçlü yönlerine değinmeniz sizin bir konu hakkında eleştirel bakış açısına sahip olduğunuzu ve istediğiniz konuya güçlü bir şekilde ilginizi de göstermektedir.

3) Araştırmanın Yöntemi

Yazacağınız tez çalışmasında hangi türden araştırma yöntemlerini kullanacağınızı bildirmeniz gerekmektedir. Örneğin; mülakat yöntemi, çeşitli anketler(Bu yöntem için ilgili kuruldan izin alınması gerekmektedir), literatür taraması, saha çalışması, sosyolojik gözlem vb. türden araştırma yöntemlerine tezinizde yer verecekseniz kullandığınız her bir yöntemin içeriğiyle birlikte tez önerisinde kaleme almanız gerekmektedir.

Ayrıca bazı türden araştırma yöntemleri için üniversitelerin oluşturduğu kurallar doğrultusunda çeşitli izinler alınması gerekmektedir.

4) Çalışma Planı

Hazırlayacağınız tez önerisinin ana temasını oluşturmaktadır. Bu bölüm üzerinde çalışacağınız tezin hangi ayda hangi bölümlerini bitireceğinize dair planlamalarınızı sunacağınız bölümdür. Aslında her üniversitenin lisansüstü düzeyde yer verdiği şablonlar doğrultusunda bu bölümlerin planlı olarak yazımı gösterilmektedir. Tez planındaki en önemli unsur, kişinin kendi çalışma planını oluşturup, ne zaman hangi bölüm üzerinde çalışacağını da kendi planı doğrultusunda yapması gerektiğidir.

5) Kaynakça

Tez önerinizi hazırlama aşamasında kullanmış olduğunuz kaynakları yazmanız gerekmektedir. Yaklaşık 15-20 tane kaynak göstermeniz, hazırlamış olduğunuz tez önerisinin bilimsel literatürden yoğun bir şekilde faydalanmış olduğunuzun göstergesi olacaktır. Bu durum sizin tezinizle ilgili pek çok ön araştırmalar yaptığınızı sergiler ve okuyucular tarafından da olumlu yönde görüş aksettirir.

“Tez Önerisi” örnekleri için tıklayın.