İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazıların kategorisi: “Tarih”

İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilâtı Değerlendirmesi

İSMAİL HAKKI UZUNÇARŞILI’NIN OSMANLI DEVLETİNİN İLMİYE TEŞKİLATI DEĞERLENDİRME METNİ

Umut ER*

İSMAİL HAKKI UZUNÇARŞILI, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2014, 370 sayfa. ISBN 978-975-16-0043-1.

Osmanlı Devletinde İlmiye Teşkilatı, devletin yönetiminde önemli rol üstlenen birçok kurumu içerisinde barındırmıştır. Bu kurumlar devletteki adaletin, güvenin sembolü olmakla beraber sistemin doğru çalışması içinde oldukça mühimdirler. Osmanlı devletinin ayanından reayasına, payitahtından taşrasına, adaletini, gücünü götürmesi ilmiye teşkilatı sayesinde olmuş ve teşkilattaki bozulmalar aynı zamanda devletinde bozulmalarının sebepleri arasında sayılmaktadır. Ord. Prof. İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI tarafından neşredilen bu kitap, teşkilatın devletin işleyişindeki rolünü detaylarıyla gözler önüne sermektedir. Müderrislik, kadılık, padişah hocaları, kazaskerler, Osmanlılarda nakibül eşraflık, müftülük, huzur dersleri, dini ve hukuki sahada yetişen meşhur ilim adları, ilmiye mesleğinin ıslahı hakkında muhtelif tarihlerdeki emir ve fermanlar, ikinci meşrutiyetin ilanından sonraki müderrislik ve kadılık teşkilatı, ilmiye rütbeleri dereceleri, ilmiye rütbesinin mülki ve askeri rütbelere muadeleti adlı bölümler yer almaktadır.

Devamını Okuyun…